20022002

Johansson, Dan and Karlson, Nils (eds) (2002). Den svenska tillväxtskolan - Om den ekonomiska utvecklingens kreativa förstörelse. Stockholm: Ratio. Link.