Hem / Forskning

Forskning

Ratio forskar om
- Företagandets villkor
- Marknadsekonomi
- Politisk förändring

Att studera företagandets villkor och identifiera de lagar, regler och värderingar som är mest ändamålsenliga för att starta, driva och utveckla företag, utgör första delen i  Ratios forskningsprofil. Detta område omfattar forskning om alltifrån arbetsmarknadsregleringar och grundlagens äganderättsskydd till skatter och moraluppfattningar.

Aktuella forskningsprojekt:

» Äganderätt, företagandets villkor och ekonomisk tillväxt

» Lönebildning för utvecklingskraft

»Korruption, institutioner och svenska företags internationalisering

»Kompetens för tillväxt

Ekonomisk utveckling och tillväxt är i grunden ett resultat av företagsverksamhet, entreprenörskap och affärsexperiment på marknader. Att analysera hur denna tillväxtskapande process utvecklas är den andra delen i Ratios forskningsprofil. I en väl fungerande ekonomi sker en ständig förnyelse genom så kallad kreativ förstörelse - gamla företag och affärsidéer ersätts av nya, växande företag.

Aktuella forskningsprojekt:

» Explaining High-Growth Firms

» Snabbväxande företag och den ekonomiska utvecklingen

» Kommunalt företagande som konkurrens begränsning - företagens perspektiv

» Företagande och mänsklig blomstring

» Financing of Innovations

» Monopolister som förändringsagenter

Det är ofta svårt och konfliktfyllt att förändra politisk-ekonomiska regelsystem. Ändå sker reformer. Tredje delen i Ratios forskningsprofil handlar om hur politisk förändring kommer till stånd. Givet en korrekt förståelse av entreprenörskap, marknader och tillväxt, liksom av vilka lagar, regler och värderingar som är ändamålsenliga för att marknadsprocessen ska fungera väl, är frågan hur sådana lagar, regler och värderingar kommer på plats. Hur ser de processer ut som möjliggör förändring och välståndshöjande reformer?

Aktuella forskningsprojekt:

» Ekonomisk-politiska reformer i välfärdsstater

» Ekonomisk-politiskt lärande: avregleringarna och den svenska socialdemokratin 1982-1991

» WWW for Europe