Hem / Forskning / Äganderätt, företagand...

Äganderätt, företagandets villkor och ekonomisk tillväxt Äganderätt, företagandets villkor och ekonomisk tillväxt

Syftet är att genom vetenskaplig forskning, med bas främst i nationalekonomin men även i statsvetenskap, juridik och ekonomisk historia - analysera sambandet mellan äganderätt, företagandets villkor och ekonomisk tillväxt. Projektet finansieras av Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Ekonomisk tillväxt skapas av människor som, i huvudsak verksamma i företag, introducerar innovationer: nya varor och tjänster, liksom nya sätt att tillverka varor och tjänster. Tidigare forskning tyder på att samhällets spelregler, och särskilt äganderättens utformning, har stor betydelse för omfattningen av tillväxtskapande verksamhet. I detta forskningsprojekt fördjupas analysen av detta samband, inte minst genom att fokusera på hur äganderättens utformning påverkar företagare och företagande.

Syftet är alltså att genom vetenskaplig forskning med bas i nationalekonomi, statsvetenskap, juridik och ekonomisk historia analysera sambandet mellan äganderätt, företagandets villkor och ekonomisk tillväxt. Särskild betoning läggs vid mellanledet företagandets villkor.

Projektet är tänkt att bestå av sex delar, som dock kan komma att utvecklas under projektets gång.

»Läs mer

Dessutom kommer ett antal konferenser, riktade såväl mot forskarsamhället som mot allmänheten, att anordnas.

Nils Karlson Niclas Berggren

Kontaktpersoner: Docent Nils Karlson och docent Niclas Berggren