Hem / Forskning / Ekonomisk-politiska re...

Ekonomisk-politiska reformer i välfärdsstaterEkonomisk-politiska reformer i välfärdsstater

Trots att det är välkänt vilka typer av ekonomisk-politiska institutioner som ger upphov till god ekonomisk utveckling, uppvisar ineffektiva institutioner ofta en förvånansvärd överlevnadsförmåga.

Syftet med detta projekt är att analysera när, hur och varför effektivitetshöjande reformer kommer till stånd. Projektet fokuserar på politisk förändring i mogna välfärdsstater.

Projektet kretsar bland annat kring följande frågeställningar:

• Hur kan effektivitetshöjande reformer karaktäriseras?
• Varför är vissa länder mer reformförmögna än andra?
• Vilka faktorer underlättar genomförandet av reformer?

I projektet görs såväl fallstudier av enskilda länder som jämförande studier och teoretiska analyser.

»Publikationer, »delstudier och »databaser inom ramen för detta projekt.

Kontaktperson: »Peter Santesson.