Hem / Forskning / Kommunalt företagande ...

Kommunalt företagande som konkurrensbegränsning – företagens perspektivKommunalt företagande som konkurrensbegränsning – företagens perspektiv

Syftet med projektet är att analysera de dynamiska effekter som uppstår i samspelet mellan kommunala företag och det privata näringslivet. En sådan fråga rör de förväntningar som privata entreprenörer har på kommunala företags agerande när de senare utmanas. Projektet finansieras av Konkurrensverket.

Kommunala bolag förekommer i stor omfattning inom såväl primärkommuner som landstingskommuner. Effekterna på tjänsteutbud och effektivitet på dessa blandade marknader är ofta okända. Sappington & Sidak (2003) konstaterar i en välciterad modell att kommunala företag i många fall kan ha drivkrafter att producera mer och att sätta sina priser lägre än privata företag.

Vetskapen om att kommunala aktörer har delvis andra drivkrafter än privata företag gör att man även bör förvänta sig att privata företag agerar strategiskt vid sin etablering på en marknad. Den så kallat "mjuka budgetrestriktionen" för offentliga företag (Kornai & Maskin, 2003), i kombination med ett komplicerat samspel med upphandlingslagstiftningen, gör att konkurrensneutraliteten ofta kan ifrågasättas.

Målet för projektet är att via frågor till privata företag belysa hur de statiska och dynamiska effekterna på privata företag bidrar till olika marknadsutfall. I förlängningen kan sådan information ge ett bättre underlag för lagstiftning och djupare kunskap om när och om kommunala företag utgör ett problem ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.