Hem / Om Ratio

RatioRatio

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om företagandets villkor, marknadsekonomi och politisk förändring. De vetenskapliga kvalitetskraven är entydiga. Stor vikt läggs vid att föra ut forskningens resultat och sprida kunskap.

Fokus ligger på tvärvetenskaplig forskning om svensk ekonomi och politik, med en tydlig internationell koppling, inom Ratios tre profilområden:

  • Företagandets villkor - lagar, regler och värderingar
  • Entreprenörskap, marknadsekonomi och tillväxt
  • Hur politisk förändring kommer till stånd

Det är områden som är viktiga för samhällsutvecklingen och där aktuell forskning saknas eller är otillräcklig.

Ratio har en unik profil som forskningsinstitut. Vår vetenskapliga kompetens - som förenar forskning om politik, marknader och företagande - ger en särskild förmåga att analysera, tolka och förklara samtidens problem och framtidens utmaningar. Det skapar förutsättningar för bättre politiska beslut. Stor vikt läggs vid att föra ut forskningens resultat i samhällsdebatten.

Ratios vision är att vara ledande på forskning kring företagandets villkor.

Ratio i siffror 2013:

22 working papers
32 vetenskapliga artiklar
156 seminarier och föreläsningar
2500+ seminarie- och konferensdeltagare

Vill du veta mer om Ratios verksamhet 2013, se verksamhetsberättelsen.