Hem / Publikationer / Böcker och bokkapitel

Böcker och bokkapitelBöcker och bokkapitel

 • Baù, M., Hellerstedt K., Nordqvist M., & Wennberg K. (2013). Succession in Family Firms. In R. L. Sorenson, A. Yu, K. H. Brigham, & G.T Lumpkin (Eds.), The Family Business Landscape (pp. 167-197). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
 • Halvarsson, D. (2013). Firm Dynamics: The Size and Growth Distribution of Firms (Doctoral dissertation, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden).
 • Jörnmark, J. (2013). Teknik slår politik. Riga, Latvia: Tangent Förlag.
 • Karlson, N. (2013). Forskningsfabrik eller fri akademi? In K. Almqvist, & L. Gröning (Eds.), Krävs en elitsatsning på utbildning för att klara världskonkurrens? Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse.
 • Karlson, N. (2013). The Limits of Pragmatism in Institutional Change. In H. M. Lindberg (Ed.), Knowledge and Policy Change (pp. 10-21). Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing.
 • Karlson, N. (2013). Trianguleringens tragedi. In M. Eriksson (Ed.), Sista försöket att socialisera Sverige? 30 år efter löntagarfondsstriden. Svensk Tidskrift.
 • Karlson, N., & Lindberg, H. M. (2013). En ny svensk modell. Vägval på arbetsmarknaden - sönderfall, omreglering, avreglering eller modernisering? (2nd ed.). Lund: Studentlitteratur.
 • Lindberg, H. M. (2013). Borgerlig boendepolitik och social ingenjörskonst. In M. Eriksson (Ed.), Bortom bostadssocialismen - En uppgörelse med Sveriges sista planekonomi. Stockholm: Timbro.
 • Lindberg, H. M. (2013). Policy Learning and Political Pragmatism. The Social Democratic Party and the Question of Public Ownership 1982-1991. In H. M. Lindberg (Ed.), Knowledge and Policy Change (pp. 62-92). Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing.
 • Lindberg, H. M. (Ed.). (2013). Knowledge and Policy Change. Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing.
 • Sandström, C. (2013). Are Green Jobs Promising the Moon? On Europe's New Growth Policy (F. S. Olsson, Trans.). Stockholm: Timbro.