Hem / Unga forskare / Doktorera hos Ratio

Doktorera hos RatioDoktorera hos Ratio

På senare tid har det inom en rad olika sektorer blivit viktigare med doktorsexamen. För att få kvalificerade utredningstjänster inom exempelvis ekonomi är det idag ofta nödvändigt att man har disputerat.

Ratio har ett antal doktorander i samarbete med universitet och högskolor (bl a KTH, Internationella handelshögskolan i Jönköping, Högskolan i Dalarna, Linköpings universitet och Örebro universitet). Ambitionen är att utöka antalet doktorander inom relevanta områden. Att som doktorand vara knuten till Ratio ger delaktighet i en unik forskarmiljö och ett stort nätverk med direkt koppling till näringsliv och offentlig sektor. Våra doktorander har ofta en bakgrund som forskningsassistenter eller sommarpraktikanter hos oss.
Doktoranderna läser kurser på universiteten och får examen från det lärosäte där de skrivits in, men arbetar oftast i Ratios miljö. Ratios forskarutbildning skiljer sig i några avseenden från andra doktorandutbildningar. På många universitet läser doktorander kurser i två år för att sedan skriva sin avhandling. Ratios doktorander börjar istället forska redan från start. Detta ställer krav på doktorandens kapacitet, men det leder enligt vår erfarenhet till fler publikationer och en snabbare genomloppstid. Vidare arbetar Ratios doktorander i en tvärvetenskaplig miljö där forskare från en rad olika discipliner samarbetar.

Nedan berättar Johanna Palmerg och Niklas Elert om sina erfarenheter av att doktorera genom Ratio.

 

Ratiodoktorand Johanna Palmberg
I mars 2006 började jag min forskarutbildning i nationalekonomi vid Internationella
Handelshögskolan i Jönköping (JIBS). Min avhandling behandlar familjeföretag, bolagsstyrning,
investeringsstrategier i företag, R&D och ekonomisk tillväxt. Doktorsavhandlingen var en del av
ett större forskningssamarbete mellan Ratio och JIBS som finansieras av Sparbanksstiftelsen ALFA
och CeFEO (Centre for Family Enterprise and Ownership). Affilieringen till Ratio har haft en stor
positiv inverkan på min forskarkarriär. Bland annat har jag haft förmånen att få ett stipendium för
en termins studier vid George Mason University, VA, USA. Jag har även deltagit i flertalet workshops,
konferenser och andra evenemang som anordnats av Ratio. Deltagandet i dessa arrangemang
har haft en stor positiv betydelse för framtid forskningssamarbeten både inom Sverige och
internationellt. Idag håller jag exempelvis på att utveckla ett samarbete kring familjeföretag med
Assistant Professor Kathy Fogel vid University of Arkansas som jag hade förmånen att träffa vid RCYSS
-High Growth Firms. Ett colloquium som anordnades av Ratio för unga forskare.

 

Johanna 100.png Johanna Palmberg

Tidigare Ratio-doktorand.

I mars 2006 började jag min forskarutbildning i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS). Min avhandling behandlar familjeföretag, bolagsstyrning, investeringsstrategier i företag, R&D och ekonomisk tillväxt. Doktorsavhandlingen var en del av ett större forskningssamarbete mellan Ratio och JIBS som finansieras av Sparbanksstiftelsen ALFA och CeFEO (Centre for Family Enterprise and Ownership).

Affilieringen till Ratio har haft en stor positiv inverkan på min forskarkarriär. Bland annat har jag haft förmånen att få ett stipendium för en termins studier vid George Mason University, VA, USA. Jag har även deltagit i flertalet workshops, konferenser och andra evenemang som anordnats av Ratio. Deltagandet i dessa arrangemang har haft en stor positiv betydelse för framtid forskningssamarbeten både inom Sverige och internationellt.

Idag utvecklar jag ett samarbete kring familjeföretag med Kathy Fogel, Assistant Professor vid University of Arkansas. Hon deltog i Ratios Colloquium Young Social Scientists (RCYSS) on High Growth Firms.

RCYSS är en årligen återkommande vetenskaplig konferens som Ratio arrangerar för unga forskare från hela världen.

 

Niklas Elert

Niklas 100.png

Jag jobbade som forskningsassistent på Ratio innan jag började
doktorera. Redan från början fick jag ta stort ansvar och vara med och skriva vetenskapliga artiklar. Tack vare det fick jag min första artikel accepterad för publicering i peer review-tidskrift bara ett par månader efter att jag började på doktorandutbildningen. Formellt doktorerar jag via Örebro Universitet sedan hösten 2011 men jag sitter fortfarande på Ratio. Jag tror att en av de största fördelarna med att doktorera i den här miljön är att det är fokus på att skriva från första början, vilket är en klar fördel jämfört med att läsa kurser i ett par år innan man börjar på avhandlingen. Dessutom händer det alltid någonting här; det är nyttigt med all input i form av presentationer, seminarier och gästföreläsningar.