Hem / Unga forskare / Forskningsassistent på...

Forskningsassistent på RatioForskningsassistent på Ratio

Inom ramen för Ratios olika forskningsprojekt finns ofta behov av assistenter. Det kan handla om att göra litteraturstudier och datasammanställningar, men också skrivande och egna analyser. Som forskningsassistent gör du kvalificerade utredningar kring viktiga samhällsfrågor. Detta kan leda vidare till en forskarutbildning och flera av Ratios doktorander har en bakgrund som assistenter. Andra väljer att arbeta vidare med olika former av utredningsuppdrag inom det privata eller offentliga.

Anställningstiden varierar en del och kan vara allt ifrån ett kortare tremånadersprojekt till mer än ett år. Vi söker dig som har ett intresse för Ratios forskning, är klar med din examen eller är i slutet av universitetsutbildningen. Ratio tar också varje år in sommarassistenter för avgränsade uppgifter inom projekt.

Nedan berättar Elin Henriksson lite kort hur det är att arbeta som forskningsassistent.

Elin berättar om hur det var att arbeta på ratio:

Elin HenrikssonElin Henriksson

Våren 2010 tog jag en masterexamen i nationalekonomi,  med inriktning mot ekonometri, vid Stockholms universitet.  Efter det sökte jag mig till Ratio, där jag arbetade som  forskningsassistent i två arbetsmarknadsprojekt: Företagens  kompetensförsörjning och Lönebildning för utvecklingskraft. Det var intressant att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö, med forskare från olika ämnesområden, och att få ta del av deras synsätt.

Jag funderar på att börja doktorera och tjänsten som forskningsassistent ett bra sätt för mig att prova på forskningsvärlden.