Hem / Unga forskare / Stipendium för studier...

Stipendium för studier i USAStipendium för studier i USA

Ratio utlyser varje år ett stipendium till en i Sverige verksam doktorand. Stipendiet ger möjlighet att under en termin bedriva forskarstudier vid George Mason University utanför Washington, DC, inom ämnena public choice, political economy, österrikisk nationalekonomi eller rättsekonomi.

Ratio utlyser årligen ett stipendium för en i Sverige verksam doktorand, att under en termin bedriva studier vid George Mason University utanför Washington D.C. inom ramen för ämnena snabbväxande företag, institutionell ekonomi, rättsekonomi och public choice, gärna med österrikisk/schumpeteriansk teori. Stipendiet har delats ut med stöd av Ragnar Söderbergs stiftelse sedan 2006.

Stipendiebeloppet är på 175 000 kr. Ansökningsdag är 7 december 2014. Ansökan skickas till christian.sandstrom@ratio.se

 

johan frilagd.jpg

 

Johanna 100.png

 

Niklas 100.png

Tidigare år har stipendiet gått till bland andra Johan Eklund, numera bl a professor vid Jönköpings internationella handelshögskola.

… och Johanna Palmberg, även hon tidigare verksam vid Ratio och Jönköpings internationella handelhögskola. Nu forskningsledare på Entreprenörskapsforum.

 

2012 års stipendiat var Niklas Elert, fil dr i national-ekonomi vid Örebro universitet och Ratio, numera anställd vid IFN.

 

2010 gick stipendiet till Daniel Halvarsson. Daniel är doktorand vid KTH och Ratio inom entreprenörskap och näringslivsdynamik. Detta är hans egen berättelse om sin vistelse i USA.

"Under vårterminen 2010 fick jag möjligheten att studera på George Mason University (GMU), ett universitet med över 30 000 studenter. Från januari till juni bodde jag i den lugna universitetsstaden Fairfax, Virginia, utanför Washington DC.

Jag hade en kontorsplats vid The Public Choice Center, ett av universitets campus.

Bland ett unikt utbud av forskarkurser läste jag bland annat public choice, ekonomisk filosofi och österrikisk nationalekonomi. GMU är välkänt för sin forskning inom dessa områden och kurserna oerhört givande. Vid sidan av studierna skrev jag på min avhandling om företagstillväxt.

Daniel till unga forskare

Daniel äter frukost på sitt campus i Fairfax.

Att gå från den svenska universitetsvärlden till ett av de mest dynamiska amerikanska universiteten gav otaliga intryck. Utöver studierna så var närheten till Washington DC, med sitt rika kulturutbud, ett oerhört plus. Där pågår en stor del av den intellektuella debatten. Praktiskt taget varje dag erbjöds det seminarier och debatter av olika slag på någon av stadens alla tankesmedjor och institut.

Oavsett inom vilka områden jag kommer att forska i framtiden kommer erfarenheterna från GMU-vistelsen sätta stor prägel på min framtida karriär."

Mer om GMU-stipendiet

För att söka 2014 års stipendium: Skicka CV, en uppsats, en referens samt ett brev om max 2 A4-sidor som förklarar hur stipendiet bidrar till din framtida forskning. Ansökningsdag är 7 december 2014. Ansökan skickas till christian.sandstrom@ratio.se